Projectmanagement en advies

Intranetprojecten kenmerken zich door een grote complexiteit, niet in de laatste plaats door de vele betrokkenen uit heel verschillende disciplines. Het is een kunst om zulke projecten te managen.


Sturen op resultaat

Het is vanzelfsprekend dat een projectmanager begrip heeft voor de belangen van alle betrokkenen. Ook onderscheidt hij hoofd- en bijzaken en neemt hij duidelijke beslissingen. Een ander belangrijk aspect is communicatie met en het creëren van draagvlak bij de rest van de organisatie.

Maar voor succesvolle digitale projecten wordt meer gevraagd dan algemene projectmanagementvaardigheden. Content, vorm en techniek hebben namelijk elk een eigen vocabulaire. Voeg daarbij de taal van de ‘business’, (interne) communicatie en de eigen IT-afdeling aan toe, en je hebt een kakofonie van kreten. Om toch een goed resultaat neer te zetten, is diepgaand begrip van het digitale domein bittere noodzaak. Daarnaast draait het om flexibiliteit en het verbinden van mensen uit heel uiteenlopende disciplines. En hoe complexer een traject, hoe belangrijker de rol van ervaring.


Scrum of PRINCE2

De projectmethode die je kiest, moet passen bij de organisatie. Agile methodieken als scrum werken in het ene geval, terwijl een watervalaanpak in het andere geval de beste keuze is. We kunnen helpen om hierin de juiste keuze te maken.

Los daarvan hebben we een eigen model dat helpt om voldoende aandacht aan alle facetten van digitale projecten te besteden.


Opdrachtgevers

We hebben het projectmanagement verzorgd voor onder andere:

  • DNB
  • ErasmusMC
  • Gemiva-SVG
  • Vimpelcom
  • ZonMw